Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Cold display 800 bottle

Còn hàng

Liên hệ

Cold display 800 bottle Model DC800HNhãn hiệu Cool Head Kích thước 1000x730x2035Điện áp 800Sử dụng Điện

Cold display 800 bottle 
Model  DC800H
Nhãn hiệu Cool Head 
Kích thước  1000x730x2035
Điện áp  800
Sử dụng Điện