Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Cold display 302L-590w U730V

Còn hàng

Liên hệ

Cold display 302L-590w Model U730VNhãn hiệu Royal-Kincool Kích thước 900x720x1200Điện áp 302LSử dụng Điện

Cold display 302L-590w
Model  U730V
Nhãn hiệu Royal-Kincool 
Kích thước  900x720x1200
Điện áp  302L
Sử dụng Điện