Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Cold display 340L-626w S830V

Còn hàng

Liên hệ

Cold display 340L-626w Model S830VNhãn hiệu Royal-Kincool Kích thước 900x840x1200Điện áp 340LSử dụng Điện

Cold display 340L-626w
Model  S830V
Nhãn hiệu Royal-Kincool 
Kích thước  900x840x1200
Điện áp  340L
Sử dụng Điện