Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Cold display 340L-530w S930AF

Còn hàng

Liên hệ

Cold display 340L-530w Model S930AFNhãn hiệu Royal-Kincool Kích thước 900x840x1370Điện áp 340 L Sử dụng Điện

Cold display 340L-530w
Model  S930AF
Nhãn hiệu Royal-Kincool 
Kích thước  900x840x1370
Điện áp  340 L 
Sử dụng Điện