Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Cold display 195*2L-1293w D750A

Còn hàng

Liên hệ

Cold display 195*2L-1293w Model D750ANhãn hiệu Royal-Kincool Kích thước 1500x730x1200Điện áp 195x2Sử dụng Điện

Cold display 195*2L-1293w
Model  D750A
Nhãn hiệu Royal-Kincool 
Kích thước  1500x730x1200
Điện áp  195x2
Sử dụng Điện