Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Xe Đẩy

Còn hàng

Liên hệ

MODEL

T37540

T38545

T39550

T27540

T28545

T29550

NO. TIERS

3 TIERS

3 TIERS

3 TIERS

2 TIERS 

2 TIERS 

2 TIERS 

Dimension
(L x W x H) ) mm

750 x 400 x 835

850 x 450 x 900

950 x 500 x 950

750 x 400 x 835

850 x 450 x 900

950 x 500 x 950