Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Kệ inox

Còn hàng

Liên hệ

POST 

MODEL

MODEL

Dimension
(L X W X H)

S/S PERFORATED

S/S  NON PERFORATED

 1200 X 510 X 1800

2048 (P)

2048 (NP)

1525 X 510 X 1800

2060 (P)

2060 (NP)

1830 X 510 X 1800

2072 (P)

2072 (NP)