Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

TỦ HẤP HẢI SẢN 3 CỬA

Còn hàng

Liên hệ

TỦ HẤP HẢI SẢN 3 CỬA Model ZGY48-A3GQui cách sp 1000 x 800 x 1150

TỦ HẤP  HẢI SẢN 3 CỬA
Model  ZGY48-A3G
Qui cách  sp  1000 x 800 x 1150