Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

BẾP Á 2 LÒ XÀO 1 LÒ HÂM

Còn hàng

Liên hệ

BẾP Á 2 LÒ XÀO 1 LÒ HÂM Model N5-BZCY2-52/104Y1GQui cách 1900x950x1150Công suất 96

BẾP Á 2 LÒ XÀO 1 LÒ HÂM 
Model  N5-BZCY2-52/104Y1G
Qui cách  1900x950x1150
Công suất  96