Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Tea set 04

Còn hàng

Liên hệ

Tea set 04 XD-121 Bình đun nước inox 201 1lHX001 Khay nhựa đen 35.7x33x2.2HX-003 Khay nhựa đen có tay cầm 36x14x1.8

Tea set 04
XD-121 Bình đun nước inox 201 1l
HX001 Khay nhựa đen 35.7x33x2.2
HX-003 Khay nhựa đen có tay cầm 36x14x1.8