Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Tea set 01

Còn hàng

Liên hệ

Tea set 01 DE1261 Bình đun nước 2 lớp inox 201 và nhựa 1l HX002 Khay nhựa trắng 35.7x33x2.2 HX003 Khay nhựa đen có tay cầm 36x14x1.8 HX004 Khay trà café( trắng) 10x13x4

Tea set 01
DE1261 Bình đun nước 2 lớp inox 201 và nhựa 1l
HX002 Khay nhựa trắng 35.7x33x2.2
HX003 Khay nhựa đen có tay cầm 36x14x1.8
HX004 Khay trà café( trắng) 10x13x4