Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Tea set 01

Còn hàng

Liên hệ

Tea set 01 DE1261 Bình đun nước 2 lớp inox 201 và nhựa 1lHX002 Khay nhựa trắng 35.7x33x2.2HX003 Khay nhựa đen có tay cầm 36x14x1.8HX004 Khay trà café( trắng) 10x13x4

Tea set 01
DE1261 Bình đun nước 2 lớp inox 201 và nhựa 1l
HX002 Khay nhựa trắng 35.7x33x2.2
HX003 Khay nhựa đen có tay cầm 36x14x1.8
HX004 Khay trà café( trắng) 10x13x4