Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Tea set 02

Còn hàng

Liên hệ

Tea set 02 HX-885 Bình đun nước nhựa 1l HX-005 Khay nhựa trắng ( có tắm lọc inox)44.3x36.7x6HX-004 Khay trà café(đen) 10x13x4

Tea set 02
HX-885 Bình đun nước nhựa 1l 
HX-005 Khay nhựa trắng ( có tắm lọc inox)44.3x36.7x6
HX-004 Khay trà café(đen) 10x13x4