Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Tea set 03

Còn hàng

Liên hệ

Tea set 03 HX-888 Bình đun nước inox 304 1lHX008 Khay nhựa đen ( có tắm lọc inox) 44.3x36.7x6HX004 Khay trà café(đen) 10x13x4

Tea set 03
HX-888 Bình đun nước inox 304 1l
HX008 Khay nhựa đen ( có tắm lọc inox) 44.3x36.7x6
HX004 Khay trà café(đen) 10x13x4