Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

BẾP XÀO CÔNG NGHIỆP ĐƠN (CÔNG SUẤT CAO)

Còn hàng

Liên hệ

MÃ SP ĐƯỜNG KÍNH (mm) KÍCH THƯỚC (mm) CÔNG SuẤT (KW)
ZFR-DGZ01H 1200 1350x1500x800(350) 35
ZFR-DGZ02H 1000 1150x1300x800(350) 35
ZFR-DGZ03H 1000 1150x1300x800(350) 30
ZFR-DGZ04H 1000 1150x1300x800(350) 25
ZFR-DGZ05H 900 1050x1200x800(350) 25
ZFR-DGZ06H 900 1050x1200x800(350) 20
ZFR-DGZ07H 800 950x1100x800(350) 25
ZFR-DGZ08H 800 950x1100x800(350) 20
ZFR-DGZ09H 700 850x1000x800(350) 18
ZFR-DGZ10H 600 750x900x800(350) 15