Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

BẾP XÀO CÔNG NGHIỆP ĐÔI (CÔNG SUẤT CAO)

Còn hàng

Liên hệ

MÃ SP ĐƯỜNG KÍNH (mm) KÍCH THƯỚC (mm) CÔNG SuẤT (KW)
ZFR-SG01H 1000x2 2300x1300x800(350) 35x2
ZFR-SG02H 900x2 2200x1200x800(350) 30x2
ZFR-SG03H 800x2 2000x1200x800(350) 20x2
ZFR-SG04H 700x2 1800x1000x800(350) 18x2
ZFR-SG05H 600x2 1600x900x800(350) 15x2