Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

BẾP TỪ LÕM ĐƠN + 1 BẦU NƯỚC

Còn hàng

18.000.000₫

MÃ SP ĐƯỜNG KÍNH (mm) KÍCH THƯỚC (mm) CÔNG SuẤT (KW)
ZFR-CLL01H 400 1100x970x800(350) 8
ZFR-CLL02H 400 1100x970x800(350) 12
ZFR-CLL03H 400 1100x970x800(350) 15
ZFR-CLL04H 400 1100x970x800(350) 18
ZFR-CLL05H 300 900x970x800(350) 8
ZFR-CLL06H 300 900x970x800(350) 12
ZFR-CLL07H 300 900x970x800(350) 15