Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Máy tạo hình chiết rót hàn miệng hộp cốc sữa chua KLG

Còn hàng

Liên hệ

Tham Số Kỹ thuật

Sản lượng: 8000 cốc/h(65x65x40mm)

Lượng triết rót: 50~150ml

Công suất: 12 Kw

Nguồn: ~220V /50Hz

Kích thước: 4500mmX900mmX1800mm

Trọng lượng: 1200kg

Tham Số Kỹ Thuật

Sản lượng: 12000 cốc/h(65x65x40mm)

Lượng triết rót: 50~150ml

Công suất: 15 Kw

Nguồn: ~220V /50Hz

Kích thước: 5000mmX1000mmX1800mm

Trọng lượng: 1600kg