Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Dây Chuyền Làm Bánh Mì - ManThau

Còn hàng

Liên hệ

thông sô ky thuât:


model                               :              KYSM-I
san luong                          :              1200-4800cái/h
trong luong cua san phâm:              15-200g/cái
công suât                          :               khoang 4.2kw 
kich thuoc cua máy          :              4000×1250×1500mm
trong luong cua máy         :               khoang 1060 kg

 

thông sô ky thuât:

model                               :      KYSM-II
san luong                         :     1000-8000cái/h
trong luong san phâm      :     10-600g/cái
công suât                          :     khoang 5.5KW
kich thuoc ngoai cua máy:     5100×1300×1750mm
trong luong cua máy        :     khoang 1200 kg