Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Xe Đẩy Khay

Còn hàng

Liên hệ

MODEL

CR1000

CR1735

Dimension (mm)

380 x 550 x 1000

380 x 550 x 1735