Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

VÒI PHUN TRÁNG

Còn hàng

Liên hệ

VÒI PHUN TRÁNG - Model : BJY-PRS- Kích thước : 681 x 300 x 94mm- Trọng lượng : 5.45 kg

VÒI PHUN TRÁNG  
- Model : BJY-PRS
- Kích thước : 681 x 300 x 94mm
- Trọng lượng : 5.45 kg