Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

PIZZA OVEN 2x4pizza

Còn hàng

Liên hệ

PIZZA OVEN 2x4pizza Model CITIZEN EP 65-bicamera/modular Nhãn hiệu Zanolli Kích thước 94x105x23 cm Điện áp Sử dụng Điện

PIZZA OVEN 2x4pizza 
Model  CITIZEN EP 65-bicamera/modular
Nhãn hiệu Zanolli
Kích thước  94x105x23 cm
Điện áp   
Sử dụng Điện