Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

LÒ HẤP BÁNH CUỐN

Còn hàng

Liên hệ

LÒ HẤP BÁNH CUỐN Model N5-B-CFY1-29AQui cách 1000x700x950

LÒ HẤP BÁNH CUỐN
Model N5-B-CFY1-29A
Qui cách  1000x700x950