Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Lò hâm buffet tròn chân trắng

Còn hàng

Liên hệ

Lò hâm buffet tròn chân trắng Model LHDAT51161WQui cách 510x540x480

Lò hâm buffet tròn chân trắng 
Model LHDAT51161W
Qui cách  510x540x480