Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Bình đựng ngữ cốc 2 ngăn inox

Còn hàng

Liên hệ

Bình đựng ngữ cốc 2 ngăn inox Model N6.BIAT90212-2Qui cách 370x450x600

Bình đựng ngữ cốc 2 ngăn inox 
Model  N6.BIAT90212-2
Qui cách  370x450x600