Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Lò điện hâm buffet tròn chân vàng ( nắp PC) dùng điện

Còn hàng

Liên hệ

Lò điện hâm buffet tròn chân vàng ( nắp PC) dùng điện Model N5-LHDSK51161

Lò điện hâm buffet tròn chân vàng ( nắp PC) dùng điện 
Model N5-LHDSK51161