Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Heated-Refrigerator trolley Thermic Mobile Hot Cabine

Còn hàng

Liên hệ

Heated-Refrigerator trolley Model Thermic Mobile Hot CabinetNhãn hiệu Somerville-siamKích thước Điện áp Sử dụng Điện

Heated-Refrigerator trolley 
Model  Thermic Mobile Hot Cabinet
Nhãn hiệu Somerville-siam
Kích thước   
Điện áp   
Sử dụng Điện