Mon - Sun : 7:30 - 20:00
hotline: 0903 146 561

0903 146 561

0906 777 360

Đường Ống và Phụ Kiện

Còn hàng

Liên hệ

ĐƯỜNG ỐNG 

- Kích thước : 200 x 200mm, 250 x 250mm, 300 x 300mm, 400 x 400mm,....

- Vật Liệu : Tole - 0.8 ly